Důležitá data

  Spuštění on-line přihlášky
  19. 9. 2023
  Přihlášení vyžádané přednášky  Abstrakt musí být zaslán na e-mail: produkce@bpp.cz nejpozději do 10. 10. 2023
  Přihláška k pasivní účasti
 
  platba do 15. 10. 2023 - zvýhodněná cena
  platba od 16. 10. 2023 a na místě - navýšená cena   

 

Vyžádaný přednášející musí být řádně přihlášen, je osvobozen od platby registračního poplatku.