Slovo úvodem

Vážené dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové,


ráda bych Vás jménem Oční kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého pozvala na tradiční podzimní Zirmův olomoucký diskuzní den.

Vždy se pro vás snažíme vymyslet témata, která by vás zaujala, která nejsou v hlavní línii očních sjezdů a která mohou být prezentována formou diskuzí. Tématy letošního ročníku Zirmova dne jsou poruchy postavení víček, strukturální a funkční změny u glaukomu a oční manifestace kožních onemocnění.     

Tradiční páteční kurz probere neurooftalmologickou problematiku zornicových reakcí.         


Přijeďte, těšíme se Vás, na vaše dotazy a diskuze.

Klára Marešová
Marta Karhanová
Miroslava Malušková

Oční klinika LF UP a FN Olomouc