Slovo úvodem

Vážené dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové,
 

ráda bych Vás jménem Oční kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého pozvala na 12. Zirmův olomoucký diskuzní den.

Po letech se vracíme k tématu diagnostiky a léčby slzných cest a v diskuzích probereme specifika této problematiky u dětských i dospělých pacientů. Amblyopie z pohledu diagnostického i terapeutického bude tématem druhého bloku. Ve třetím bloku představíme suché oko v kazuistikách a prodiskutujeme možnosti léčby tohoto stále častějšího onemocnění.     

Tradiční páteční kurz probere podrobně onemocnění pterygiem.       


Rádi vás přivítáme v podzimní Olomouci.     

MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO

Oční klinika LF UP a FN Olomouc