Odborný program

 

Pátek 4. 11. 2022

  KURZ
17.00 - 18.30
 
Pterygium - klinický obraz a možnosti řešení
doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc.
 

Pterygium je charakterizováno elastoidní degenerací subepitheliální tkáně s destrukcí Bowmanovy membrány. Typickým nálezem je fibrovaskulární tkáň s novotvořenými cévami. Cílem kurzu je podrobně seznámit posluchače se základními diagnostickými charakteristikami onemocnění pterygiem u pacientů, kteří přicházejí každodenně do ambulance  oftalmologa. Budou podrobně probrány nejen  subjektivní příznaky tohoto onemocnění, ale především ukázána široká škála nálezů na oku, které významným způsobem charakterizují stav, kdy se jedná o stacionární či progredující nález, na jehož základě indikujeme chirurgický zákrok. Kurz bude doplněn videozáznamy operačních technik a řešení recidivy onemocnění.  

 

 

Sobota 5. 11. 2022

08.30 - 08.35

Zahájení

  Úvodní slovo
MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO

08.35 - 10.30

Diagnostika a léčba onemocnění slzných cest  

moderuje: MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO
1.
 
Úvod do diagnostiky a léčby onemocnění slzných cest
Červenka S.
2.
 
Presakální afekce
Kopecký A., Němčanský J., Matoušek P.
3.
 
Sakální a postsakální afekce
Červenka S.
4.
 
Kazuistiky z praxe
Karhanová M., Červenka S., Kopecký A., Němcová J.
 
Účastníci diskuze u kulatého stolu
  MUDr. Stanislav Červenka, Ph.D.; MUDr., Adam Kopecký, Ph.D., FEBO; MUDr. Jitka Němcová

10.30 - 11.00
 

Přestávka
 

11.00 - 13.00

Amblyopie u dětí

moderuje: MUDr. Ondřej Vláčil
5.
 
Diagnostika a léčba amblyopie u dětí
Zobanová A.
6.
 
Možnosti účinné léčby refrakčních vad a amblyopie u dětí 
Autrata R., Krejčířová I., Šenková K. , Žajdlíková B., Komínek M., Autrata D.
7.
 
Amblyopie z pohledu ortoptisty
Košťálová A.
8.
 
Amblyopie z pohledu spádového oftalmologa aneb není všechno amblyopie
Vláčil O.
 
Účastníci diskuze u kulatého stolu
  MUDr. Anna Zobanová; prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA; Mgr. Andrea Košťálová, Ph.D.

13.00 - 14.00
 

Přestávka na oběd
 

14.00 - 16.00

Suché oko v ambulantní praxi

moderuje: MUDr. Klára Marešová, PhD., FEBO
9.
 
Zkušenosti s autologními sérovými kapkami u pacientů se syndromem suchého oka
Nekolová J.
10.
 
Covid a suché oko
Hlinomazová Z., Trnková V.
11.
 
Suché oko pro pokročilé - kazuistiky
Hübnerová P., Malušková M., Chrapková B., Hrabčíková P.
 
Účastníci diskuze u kulatého stolu
  doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D.; MUDr. Jana Nekolová, Ph.D.; MUDr. Pavlína Hrabčíková;
MUDr. Petra Hübnerová, FEBO

16.00

Ukončení akce

   


Změna programu vyhrazena.